Volleybaltechnieken

1 Frontale floater

2 Tennis-uitvoering

service2

3 Onderhandse uitvoering

service3